4. Benefiční večer pro Artevide 14.11.2013

ČTVRTEK 14. 11. 2013 od 19 do 23 HODIN

V MICHNOVĚ PALÁCI TYRŠOVA DOMU
se konal benefiční večer Nadace Artevide, na kterém se vybralo 13 000 tisíc korun.Večer měl překrásný program, na kterém bez nároku na honorář vystoupili následující účinkující:

NOTIČKY

Úžasná dětská lidová muzika zaujala srdečností a vybroušeností, tak jako královnu Annu a další diváky při společných vystoupeních s Hradišťanem v Rudolfinu nebo i na pěti zájezdech ve Spojených státech.

MUZIKA RUSTIKA

Známí interpreti staré lidové muziky. Toto seskupení přišlo s tím nejlepším, co za téměř 30 let své existence vytvořili.

PARNE ČILAGI

Temperamentní české ženy zpívaly staré cikánské písně.

MUZIKANTI Z KAMPY

Tato parta nadšenců, která se již celých 11 let schází na různých místech na Kampě také rozdávala radost i na této Benefici.

Dále se konala módní přehlídka s prodejem modelů Pavly a Olgy Michálkových.

Úspěšná byla i prodejní výstava obrazů naší nadace od nevidomých autorů.

V přilehlých prostorách se naši podporovatelé a účastníci benefice mohli občerstvit a část výtěžku z prodeje byla použita na charitativní účely.

Celým večerem nás provázela ředitelka nadace Zuzana Kopečná, která zhodnotila práci nadace za uplynulý rok a poděkovala všem, kteří tuto akci a Artevide podpořili. Zvláště pak o.s. KampaNula, zastoupenou ing.Petrem Hejmou a MUDr. Jiřím Kučerou, kteří se stali hlavními partnery této benefiční akce. Za to jim patří velký dík.

Odkaz na fotografie z této akce:

http://goo.gl/wR6bMG