Artevide jako symbol

Název nadace Artevide vzniklo spojením dvou slov, a to arte a vide.

Název vymyslel akademický malíř Dino Čečo. Název Artevide má ambice stát obecnějším výrazem, který by zároveň zastřešoval ve světě vůbec činnost, kterou nadace v současnosti provozuje. Tedy práci s nevidomými, užití techniky, otevírání galerií spravovaných nevidomými atd. Arte je termínem, který poprvé použil sir Julian Haxley. Označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních. Vide pak pochází z latinského vidět.

Logo je výslednicí, jakožto samotný název, který shrnuje v symbolické rovině charakter nadace. Čtverec je symbolem země ve spojitosti s nebem, Je to dynamický obraz dialektiky transcendentna. Spojení, které usiluje o jednotu u člověka. Černá barva technicky vzato není až tak barvou, ale spíše absencí světla, tmou. To koresponduje se světem, ve kterém žijí nevidomí. Žlutá barva pak symbolizuje světlo, světelný průnik.

Barva jako taková je zářivá a povzbuzující, pronikavá a projasňující. Tato barva znázorňuje veselí, slunce, dodává chuť do života a přináší radost. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Je tedy jakýmsi majákem naděje pro lidi žijící v tmách.

 logoArtevide

Sponzoři

Philip Morris International logo kolektory  PRUSA Research logo bohemia energy

Philip Morris ČR a. s.
Karlovo náměstí 2097/10
120 00 Nové Město

KOLEKTORY PRAHA, a.s.
Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Vítězslavem Gloserem

Prusa Research
Partyzánská 188/7a
170 00 Praha 7

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1
MalvaRosa  logo paramo logo europrint logo casus vrtbovska zahrada
 STEMART CZ s.r.o.
Francouzská 563/72
101 00 Praha 10 - Vinohrady
PARAMO, a.s.
Přerovská 560, 530 06 Pardubice
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
 
Casus - Vrtbovská zahrada
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1
Zastoupená Miladou Hrabalovou
logo kampanula logo mandic logo eclipse 

logo ismfa

KampaNula, o.s.
Malostranské náměstí 21/35, 118 00 Praha 1
Irena a Saša Mandić
Sázavská 12, 120 00 Praha 2
 Eclipse Print a. s. Praha
U Nákladového nádraží 3149/6 130 00 Praha 3
Zastoupený Martinem Zelenkou
International School of Music and Fine Arts Prague
Říčanská 1, 101 00 Praha 10
Galerie Kozí plácek s.r.o.
Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1
Zastoupená Ing. Janem Mlezivou
 
 logo cateringarden logo mitop   logo truhlarstvi radek
 
CATERINGARDEN
Žitavského 494
156 00 Praha 5
 MITOP, a.s.
Pertoltická 142, 471 24 Mimoň
Truhlářství Radek
Zaluží 2, 267 61 Cerhovice
Zastoupeno Radkem Chlustinou
 Ing. Vladimír Čmejla - Legr Patent
Patentový zástupce a soudní znalec
Pavlická 160/1, 155 21 Praha 5 - Sobín