Artevide jako symbol

Název nadace Artevide vzniklo spojením dvou slov, a to arte a vide.

Název vymyslel akademický malíř Dino Čečo. Název Artevide má ambice stát obecnějším výrazem, který by zároveň zastřešoval ve světě vůbec činnost, kterou nadace v současnosti provozuje. Tedy práci s nevidomými, užití techniky, otevírání galerií spravovaných nevidomými atd. Arte je termínem, který poprvé použil sir Julian Haxley. Označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních. Vide pak pochází z latinského vidět.

Logo je výslednicí, jakožto samotný název, který shrnuje v symbolické rovině charakter nadace. Čtverec je symbolem země ve spojitosti s nebem, Je to dynamický obraz dialektiky transcendentna. Spojení, které usiluje o jednotu u člověka. Černá barva technicky vzato není až tak barvou, ale spíše absencí světla, tmou. To koresponduje se světem, ve kterém žijí nevidomí. Žlutá barva pak symbolizuje světlo, světelný průnik.

Barva jako taková je zářivá a povzbuzující, pronikavá a projasňující. Tato barva znázorňuje veselí, slunce, dodává chuť do života a přináší radost. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Je tedy jakýmsi majákem naděje pro lidi žijící v tmách.

 logoArtevide

Sponzoři

 logo bohemia energy logo kolektory  logo paramo  logo codeco
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1
KOLEKTORY PRAHA, a.s.
Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Vítězslavem Gloserem
PARAMO, a.s.
Přerovská 560, 530 06 Pardubice
CODECO, a.s.
Kolbenova 609/40, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Petrem Fantou
logo k1 logo rudolf jelinek logo 2media logo europrint
RECCO MANAGEMENT s.r.o.
Linhartská 134/2, 110 00 Praha 1
 
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472, 763 12 Vizovice
 
2media.cz s.r.o
Školní 34, 252 29 Dobřichovice
 
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
 
logo anaon logo casus vrtbovska zahrada logo eclipse 

logo ismfa

ANAON, veřejně prospěšný spolek
Střelecký vrch 566, 463 31 Chrastava
Zastoupený Vlastou Vyčichlovou
Casus - Vrtbovská zahrada
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1
Zastoupená Miladou Hrabalovou
 Eclipse Print a. s. Praha
U Nákladového nádraží 3149/6 130 00 Praha 3
Zastoupený Martinem Zelenkou
International School of Music and Fine Arts Prague
Říčanská 1, 101 00 Praha 10
 logo kampanula logo mandic  logo mitop   logo truhlarstvi radek
 KampaNula, o.s.
Malostranské náměstí 21/35, 118 00 Praha 1
Irena a Saša Mandić
Sázavská 12, 120 00 Praha 2
 MITOP, a.s.
Pertoltická 142, 471 24 Mimoň
Truhlářství Radek
Zaluží 2, 267 61 Cerhovice
Zastoupeno Radkem Chlustinou
       logo zlatbrabcova
Galerie Kozí plácek s.r.o.
Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1
Zastoupená Ing. Janem Mlezivou
 Ing. Vladimír Čmejla - Legr Patent
Patentový zástupce a soudní znalec
Pavlická 160/1, 155 21 Praha 5 - Sobín
Antonín Janke – výtvarník 
 Zlata Brabcová – fotografka
logo cateringarden      
CATERINGARDEN s.r.o.
Žitavského 494, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 Zastoupená Karlem Chotkem