Artevide jako symbol

Název nadace Artevide vzniklo spojením dvou slov, a to arte a vide.

Název vymyslel akademický malíř Dino Čečo. Název Artevide má ambice stát obecnějším výrazem, který by zároveň zastřešoval ve světě vůbec činnost, kterou nadace v současnosti provozuje. Tedy práci s nevidomými, užití techniky, otevírání galerií spravovaných nevidomými atd. Arte je termínem, který poprvé použil sir Julian Haxley. Označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních. Vide pak pochází z latinského vidět.

Logo je výslednicí, jakožto samotný název, který shrnuje v symbolické rovině charakter nadace. Čtverec je symbolem země ve spojitosti s nebem, Je to dynamický obraz dialektiky transcendentna. Spojení, které usiluje o jednotu u člověka. Černá barva technicky vzato není až tak barvou, ale spíše absencí světla, tmou. To koresponduje se světem, ve kterém žijí nevidomí. Žlutá barva pak symbolizuje světlo, světelný průnik.

Barva jako taková je zářivá a povzbuzující, pronikavá a projasňující. Tato barva znázorňuje veselí, slunce, dodává chuť do života a přináší radost. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Je tedy jakýmsi majákem naděje pro lidi žijící v tmách.

 logoArtevide