O nadaci

Nadace ARTEVIDE byla založena v roce 2007 za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých.

V návaznosti na filantropickou a charitativní tradici 19. a 20. století se jedná o moderní nadaci 21. století. Přináší postupy akademického malíře Dina Čeča, který je také uměleckým patronem Artevide. Formou různých unikátních tvůrčích metod, např. využitím protlačovací metody, umožňuje Artevide nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla. U takových děl lze rozpoznat rozdílnost přístupů jednotlivých autorů.

Provoz spočívá především v organizaci samotných workshopů, kam chodí nevidomí malovat, kde s nimi pracují odborníci Evžen Perout a Dino Čečo za pomoci unikátní Čečovy haptické metody. Dále pořádání jednotlivých výstav a beneficí, atd. včetně běžných kancelářských činností potřebných k existenci nadace jako takové. Pro provoz a existenci nadace vůbec jsou klíčoví tito členové:

zuzanaorigZuzana Kopečná,
ředitelka Artevide

 Svou charitativní činnost nejprve započala v Klubu přátel dětí dětských domovů, kde působila 4 roky. Tam pochopila potřebu seberealizace v této činnosti a shodou okolností poznala malíře Čeča, jehož metoda malby a práce s nevidomou mládeží ji zaujaly.

 

 


diniorigDino Čečo,
akademický malíř

Čečova haptická metoda, patentovaná malířská technika, kterou vymyslel pro svou uměleckou tvorbu, se zvlášť uplatila u nevidomých umělců. To je pro umělce, který vystavoval v Česku i Německu, obrovskou životní satisfakcí.

 

 


 

evzenorigEvžen Perout,
speciální pedagog a arteterapeut

V současné době pracuje jako lektor v Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, vede ateliér hmatového modelování pro zrakově postižené na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, pracuje jako kurátor pro edukaci v lektorském oddělení Sbírky orientálního umění NG v Praze. Je autorem knihy Arteterapie se zrakově postiženými.

Sponzoři

 logo bohemia energy logo kolektory  logo paramo  logo codeco
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1
KOLEKTORY PRAHA, a.s.
Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Vítězslavem Gloserem
PARAMO, a.s.
Přerovská 560, 530 06 Pardubice
CODECO, a.s.
Kolbenova 609/40, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Petrem Fantou
logo k1 logo rudolf jelinek logo 2media logo europrint
RECCO MANAGEMENT s.r.o.
Linhartská 134/2, 110 00 Praha 1
 
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472, 763 12 Vizovice
 
2media.cz s.r.o
Školní 34, 252 29 Dobřichovice
 
EUROPRINT a.s.
Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
 
logo anaon logo casus vrtbovska zahrada logo eclipse 

logo ismfa

ANAON, veřejně prospěšný spolek
Střelecký vrch 566, 463 31 Chrastava
Zastoupený Vlastou Vyčichlovou
Casus - Vrtbovská zahrada
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1
Zastoupená Miladou Hrabalovou
 Eclipse Print a. s. Praha
U Nákladového nádraží 3149/6 130 00 Praha 3
Zastoupený Martinem Zelenkou
International School of Music and Fine Arts Prague
Říčanská 1, 101 00 Praha 10
 logo kampanula logo mandic  logo mitop   logo truhlarstvi radek
 KampaNula, o.s.
Malostranské náměstí 21/35, 118 00 Praha 1
Irena a Saša Mandić
Sázavská 12, 120 00 Praha 2
 MITOP, a.s.
Pertoltická 142, 471 24 Mimoň
Truhlářství Radek
Zaluží 2, 267 61 Cerhovice
Zastoupeno Radkem Chlustinou
       logo zlatbrabcova
Galerie Kozí plácek s.r.o.
Haštalská 795/1, 110 00 Praha 1
Zastoupená Ing. Janem Mlezivou
 Ing. Vladimír Čmejla - Legr Patent
Patentový zástupce a soudní znalec
Pavlická 160/1, 155 21 Praha 5 - Sobín
Antonín Janke – výtvarník 
 Zlata Brabcová – fotografka
logo cateringarden      
CATERINGARDEN s.r.o.
Žitavského 494, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 Zastoupená Karlem Chotkem